Firma Thermex Serwis

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Thermex to przede wszystkim zespół ludzi do Państwa dyspozycji. Dbamy o wasze bezpieczeństwo i komfort oraz zapewniamy specjalistyczne usługi.

Thermex dla środowiska

Zużycie energii nie musi odbywać się ze szkodą dla środowiska naturalnego.

 

W naszej pracy mamy nieustannie do czynienia z gazami typu CFC i innymi substancjami mającymi w większym lub mniejszym stopniu złą sławę z punktu widzenia ekologii,  wręcz szkodliwymi . Dlatego też Thermex Serwis  zdecydowanie stawia na ochronę środowiska.

 

Któż  bowiem,  jeśli nie firmy, które mają do czynienia z tego typu substancjami , ma proponować skuteczne rozwiązania, pozwalające zachować ten cenny kapitał, jakim są otaczające nas zasoby naturalne.

 

Staramy się zatem oferować naszym klientom możliwości i rozwiązania dopasowane do ich potrzeb a zarazem w najwyższym stopniu nastawione na ochronę środowiska.

 

Działania, jakie podejmujemy w tej mierze, pomimo że nie są one wyczerpujące, można podzielić na dwie duże grupy:

 

  • Substancje chemiczne

  • Gazy chłodnicze

 
Substancje chemiczne

 

Jednym z większych wyzwań w naszym zawodzie jest przywrócenie instalacji pierwotne wydajności  poprzez czyszczenie. Niestety, po pewnym okresie eksploatacji bez kontroli i konserwacji, instalacje przepływu powietrza lub wody tracą w znacznym stopniu swoją wydajność.

W większości wypadków przejawem niewystarczającej dbałości o właściwe utrzymanie rur i filtrów jest ich silne zabrudzenie oraz niedrożność.

Od wielu lat prowadzimy wśród naszych klientów kampanię na rzecz systematycznej wymiany filtrów, uczulając personel techniczny poszczególnych obiektów na fakt, że samo umycie filtrów nic nie daje, natomiast przyczynia się do rozwoju bakterii wywołujących problemy oddechowe.

W celu zminimalizowania zużycia środków chemicznych do udrażniania instalacji, firma Thermex Serwis zainwestowała w zakup odmulaczy mechanicznych.

Maszyny te pracują na instalacjach hydraulicznych działających w obiegu zamkniętym, nie zaburzając samego działania instalacji, czyszcząc głęboko instalacje grzewcze lub wody lodowej.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że użycie środków chemicznych staje się zbędne, a przynajmniej może być stosowane w bardzo ograniczonym zakresie. Stacja odmulająca pracuje na ogół  przez okres 6 tygodni, przy czym użytkownik instalacji może nawet nie wiedzieć o jej istnieniu.

 

Gazy chłodnicze

 

Aby w pełni sprostać wymogom nowych europejskich regulacji prawnych, podpisaliśmy umowę z firmą PROZON, organizacją kontrolującą zużycie gazów chłodniczych w Polsce.

 

Współpracujemy ściśle z tą firmą, organizując regularnie staże szkoleniowe dla serwisantów, aby mogli oni śledzić na bieżąco postęp techniczny, a także coraz dalej idące  zmiany prawne w tej dziedzinie.

 

Naszym klientom proponujemy wykonanie retrofitu czynnika chłodniczego, mającego na celu zastąpienie starego gazu typu R22, R11, R12 gazem określanym jako ekologiczny, bez konieczności wymiany istniejących instalacji.

 

Wybierając z wielu możliwych  działań,  mających na celu ochronę  środowiska, Thermex Serwis może zaproponować rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb, do wymogów prawa, a jednocześnie umiarkowane jeśli chodzi o wpływ na budżet przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do przedstawienia nam waszych problemów lub projektów, za pomocą których chcecie stać się aktywnymi uczestnikami  wielkiej rozgrywki jaką jest ochrona środowiska i zapewniamy, że będziemy wam towarzyszyć w tej drodze.