Zaufaj nam

OTWÓRZ SIĘ NA NASZE MOŻLIWOŚCI

Spełniamy wszelkie oczekiwania, dostarczamy sprawdzone rozwiązania w oparciu o najnowsze technologie i najlepszą jakość na rynku.

Dział Badawczy

Wszyscy wiemy, że otaczająca nas rzeczywistość zmienia się z każdą chwilą. Zmieniamy się także i my, wprowadzając nowe standardy naszej pracy, będące owocem wieloletniego doświadczenia w branży.

 

Zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego, została znowelizowana ustawa Prawo budowlane, a konkretnie jej Art. 62 ust. 1 pkt 6.

 

Zgodnie z nowymi przepisami urządzenia chłodnicze o mocy nominalnej większej niż 12 kW zastosowane w systemach klimatyzacji podlegają okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola polega na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń i ich wydajności w stosunku do wymagań użytkowych. Wynikiem kontroli musi być pisemny protokół, zawierający szczegółową ocenę każdego urządzenia.

Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom klientów, spółka Thermex Serwis uruchamia Dział zajmujący się badaniem i oceną energetyczną urządzeń chłodniczych w układach klimatyzacji.

 

Posiadamy niezbędne doświadczenie i środki techniczne do realizacji ocen energetycznych, poparte już wykonanymi ekspertyzami w pełni satysfakcjonującymi naszych klientów.

 

Do zadań działu należy:

  • ocena energetyczna urządzeń klimatyzacji o mocy powyżej 12 kW;

  • pomiary elektryczne urządzeń ( pomiary rezystancji oporności, pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia, pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii);

  • kontrola termowizyjna ( instalacje i sieci klimatyzacji, kontrola szaf i rozdzielnic elektrycznych);

 

 

Pomiary i badania wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne świadectwa wzorcowania. Pomiary potwierdzamy protokołami dostarczanymi zleceniodawcy.

 

Do każdego protokołu z pomiarów dołączamy aktualne uprawnienia pracowników dokonujących pomiary oraz kopie aktualnych świadectw kalibracji i wzorcowania urządzeń pomiarowych.

Każde urządzenie traktujemy indywidualnie. Na podstawie ilości urządzeń możemy Państwu przedstawić atrakcyjną ofertę cenową.

Ze względu na specyfikę badań, oceny energetyczne urządzeń klimatyzacji wykonujemy w okresie od 1 marca do 31 października.

 

Oferujemy najlepsze ceny na rynku, co łatwo zweryfikować po otrzymaniu oferty.

 

SPRAWDŹ NAS!!!